0 بازدید(ها)
بازدید(ها)
برینی، عبدالله: سیزدهم اسفند ۱۳۲۷، در روستای حسین‌آباد از توابع شهر تاکستان به دنیا آمد. پدرش یدالله، کشاورز بود و مادرش عاتقه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم فروردین ۱۳۶۷، در گلی‌گاور اشنویه توسط نیروهای عراقی بر اثر سوختگی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.
0 بازدید(ها)
بازدید(ها)
صمدی، روح‌الله: سوم فروردین ۱۳۴۴، در روستای مرادآباد از توابع شهر بوئین‌زهرا به دنیا آمد. پدرش علی‌اکبر، کشاورز بود و مادرش محترم نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۶۷ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. پاسدار وظیفه بود. هجدهم اردیبهشت ۱۳۶۹، در گزیل پاوه دچار سانحه رانندگی شد و بر اثر ضربه مغزی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.
0 بازدید(ها)
بازدید(ها)
نوروزی، ابوالفضل: پنجم دی ۱۳۴۵، در شهر اقبالیه از توابع شهر قزوین به دنیا آمد. پدرش اکبر، کشاورزی می‌کرد و مادرش ساره‌خانم نام داشت. دانش‌آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۳، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.
0 بازدید(ها)
بازدید(ها)
زمانی، علی‌اکبر: نوزدهم آذر ۱۳۴۱، در شهر تهران به دنیا آمد. پدرش حسین، کارگری می‌کرد و مادرش رقیه (فوت۱۳۴۹) نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. کارگر کارخانه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم خرداد ۱۳۶۷، در شیخ‌محمد عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت‌ها در منطقه برجا ماند و سال۱۳۷۴ پس از تفحص در گلزار شهدای قزوین به خاک سپرده شد.
0 بازدید(ها)
بازدید(ها)
رمضانی، برجعلی: دوازدهم آذر ۱۳۴۴، در روستای قره‌داش از توابع شهر تاکستان به دنیا آمد. پدرش علی‌اکرام و مادرش فاطمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم تیر ۱۳۶۶، در نفت‌شهر بر اثر اصابت سهوی گلوله به شکم، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای شهر قزوین قرار دارد.
0 بازدید(ها)
بازدید(ها)
نوروزی، رجب: پنجم آبان ۱۳۳۳، در روستای اسلام‌آباد از توابع شهر قزوین به دنیا آمد. پدرش اصغر، کارگر کارخانه بود و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته برق درس خواند و دیپلم گرفت. کارگر بود. سال ۱۳۵۶ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم دی ۱۳۶۵، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای شهر اقبالیه تابعه شهر قزوین واقع ...
0 بازدید(ها)
بازدید(ها)
نظری، امامعلی: هفتم خرداد ۱۳۴۷، در روستای زاغه‌لو از توابع شهر خدابنده به دنیا آمد. پدرش مظفر، کارگر بود و مادرش حورلقا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم بهمن ۱۳۶۴، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به پا و سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای شهر اقبالیه تابعه شهر قزوین واقع است.
0 بازدید(ها)
بازدید(ها)
شکرارداقی، ابراهیم: ششم مرداد ۱۳۴۲، در روستای سلطان‌آباد از توابع شهر قزوین به دنیا آمد. پدرش علیجان، کشاورز بود و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر کارخانه دوچرخه‌سازی بود. سال ۱۳۶۱ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم فروردین ۱۳۶۳، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای شهر اقبالیه تابعه قزوین ...
0 بازدید(ها)
بازدید(ها)
نوروزی، رضا: پنجم شهریور ۱۳۴۵، در شهر اقبالیه تابعه شهر قزوین به دنیا آمد. پدرش محمدتقی، کشاورز بود و مادرش صدیقه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۲، در طلائیه بر اثر اصابت ترکش به پا و سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد. برادرش علی نیز به شهادت رسیده است.
0 بازدید(ها)
بازدید(ها)
اینانلو، سبزعلی: بیستم آذر ۱۳۳۹، در روستای مشانه از توابع شهر بوئین‌زهرا به دنیا آمد. پدرش شیرعلی، کشاورز بود و مادرش نسا‌بیگم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی جهاد سازندگی در جبهه حضور یافت. سوم خرداد ۱۳۶۱، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و پیشانی، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد. برادرش پنجعلی نیز به شهادت رسیده است.
0 بازدید(ها)
بازدید(ها)
جوادی‌اینانلو، مهدی: هفتم اردیبهشت ۱۳۴۲، در روستای بادامک از توابع شهر قزوین به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورزی می‌کرد و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر کارخانه سرامیک‌سازی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم آذر ۱۳۶۰، در شیاکوه گیلانغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.
0 بازدید(ها)
بازدید(ها)
آقامحمدی، اسدالله: پنجم فروردین ۱۳۳۴، در روستای قره‌قورتان از توابع شهر تاکستان به دنیا آمد. پدرش صفت‌الله، کشاورز بود و مادرش قزبس نام داشت. سواد قرآنی داشت. آهنگر و جوشکار بود. سال ۱۳۵۳ ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. چهاردهم خرداد ۱۳۵۹، در نقده مورد سوءقصد گروه‌های ضدانقلاب قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به قلب و کمر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جدیدترین اخبار شهدای اقبالیه

سایت شهدای اقبالیه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال اطلاعاتی نظیر تصاویر، زندگینامه و وصیتنامه شهدای شهرستان اقبالیه به همه ی علاقه مندان این عرصه طراحی شده و اینک در اختیار همگان قرار گرفته است. ...

سایت شهدای اقبالیه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال اطلاعاتی نظیر تصاویر، زندگینامه و وصیتنامه شهدای شهرستان اقبالیه به همه ی علاقه مندان این عرصه طراحی شده و اینک در اختیار همگان قرار گرفته است. ...

سایت شهدای اقبالیه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال اطلاعاتی نظیر تصاویر، زندگینامه و وصیتنامه شهدای شهرستان اقبالیه به همه ی علاقه مندان این عرصه طراحی شده و اینک در اختیار همگان قرار گرفته است. ...

سایت شهدای اقبالیه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال اطلاعاتی نظیر تصاویر، زندگینامه و وصیتنامه شهدای شهرستان اقبالیه به همه ی علاقه مندان این عرصه طراحی شده و اینک در اختیار همگان قرار گرفته است. ...

سایت شهدای اقبالیه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال اطلاعاتی نظیر تصاویر، زندگینامه و وصیتنامه شهدای شهرستان اقبالیه به همه ی علاقه مندان این عرصه طراحی شده و اینک در اختیار همگان قرار گرفته است.

عضویت در خبرنامه